SPACER PO SZKOLE


     

Nasza szkoła położona jest w malowniczej miejscowości, w gminie Bodzanów, w województwie mazowieckim. Budynek  został zbudowany w 1962 roku.
Do placówki uczęszcza 137 uczniów, zatrudnionych jest 16 nauczycieli,
pedagog i logopeda.
Szkoła posiada nowocześnie wyposażone klasy, salę gimnastyczną, bibliotekę  i pracownię komputerową. Odbywają się tu zajęcia pozalekcyjne.
W naszych murach panuje miła, rodzinna atmosfera.
 
   Zapraszamy wszystkich na krótki spacer po naszej szkole!
 
PARTER
Wchodzimy do szkoły - dolny korytarz
 
 
gabinet dyrektora sala gimnastyczna
   
szkolna biblioteka
 

A teraz schodami na pierwsze piętro!

PIERWSZE PIĘTRO
Górny korytarz - zawsze pełen uczniów
 
klasa 0
   
klasa I
   
klasa II
   
klasa III
   
klasa IV
   
klasa V
   
klasa VI
   
pierwsza pracownia komputerowa
   
nowa pracownia komputerowa