SAMORZĄD UCZNIOWSKI


       
      OPIEKUNOWIE

 

       Magdalena Petera, Marzenna Antczak,
Marta Chojnacka, Magdalena Kasprzycka

         

SAMORZĄD UCZNIOWSKI
ROK SZKOLNY 2017/2018
 
   
 

             PRZEWODNICZĄCA: 

     JULIA KOZICZYŃSKA
   ZASTĘPCA:      OLIWIA LISIECKA
     SEKRETARZ:      OLIWIA KRYSZKOWSKA
SKARBNIK:      KAROLINA ZIELIŃSKA

         

 
   

KLASA IV a

KLASA IV b


                    Dominika Grudna

                    Dominika Pierzak
                    Julia Marciszewska                     Nadia Ziółkowska
                    Maja Durczyk                     Patrycja Zielińska
 

                    Jakub Fabianowicz

   

                KLASA V

               KLASA VI

 

          

                Anna Chmielewska

                  Zuzanna Cegiełka

                Amelia Potyra

                  Oliwia Kryszkowska

                Marcel Borowski

                  Szymon Zygmuntowicz

                Miłosz Kochanowski

 
   

                KLASA VII a

               KLASA VII b


                    Oliwia Borowska

                    Aleksandra Jarosińska
                    Karolina Zielińska                     Julia Koziczyńska
                    Mateusz Kędra                     Oliwia Lisiecka
                                        Monika Oziemkowska
   
    

Oto  motto, które towarzyszy nam każdego dnia:

”Uczymy się żyć w zgodzie ze sobą, z innymi ludźmi, 
                                  uczymy się otwartości na otaczający nas świat.”

Nasze cele:

v    Tworzenie wspólnoty uczniów.

v    Wdrażanie do samodzielności i odpowiedzialności.

v    Demokratyzacja życia szkoły.

v    Kształcenie umiejętności wyrażania opinii o pracy własnej i nauczycieli.

v    Kształcenie szacunku do symboli narodowych, szkoły, pielęgnowanie tradycji.

v    Inspirowanie różnych form aktywności kulturalnej szkoły.

v    Kształtowanie pozytywnych zachowań i postaw uczniów.

Nasze zadania:

v    Organizacja imprez szkolnych i pozaszkolnych.

v    Udział w akcjach charytatywnych.

v    Ogłaszanie konkursów.

v    Organizacja wycieczek, dyskotek, bali karnawałowych.

v    Dekoracja korytarzy szkolnych.

v    Przygotowywanie gazetek.