UROCZYSTOŚCI SZKOLNE


 
8 LISTOPADA - WIECZORNICA "POLSKIE DROGI DO WOLNOŚCI 1980-1989"


8 listopada 2019 r. już po raz ósmy odbyła się w Szkole Podstawowej w Nowym Miszewie uroczysta Wieczornica z okazji Święta Niepodległości. Jak co roku było to wydarzenie, podczas którego społeczność szkolna wyraziła cześć i miłość Ojczyźnie.

W tym dniu szkoła świętowała także jubileusz 60- lecia. Dyrektor szkoły pani Jadwiga Terebińska i wicedyrektor pani Marzena Wróbel-Pietrzak powitały przybyłych na uroczystość gości. Honorowymi gośćmi Wieczornicy byli: przedstawiciele władz lokalnych, dyrektorzy
i prezesi współpracujących ze szkołą instytucji publicznych, fundacji i stowarzyszeń, przedstawiciele Polskiego Związku Emerytów, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, byli dyrektorzy placówki, nauczyciele, rodzice, mieszkańcy lokalnej społeczności
i przyjaciele szkoły.

Z okazji jubileuszu szkoły przygotowana została prezentacja multimedialna pt. „60 lat minęło”.

Dla upamiętnienia Obrońców Ojczyzny delegacje złożyły kwiaty pod obeliskiem poświęconym Bohaterom Ziemi Miszewskiej poległym w latach 1918-1920. Następnie dzieci, młodzież i przyjaciele szkoły wystąpili w patriotycznym montażu słowno-muzycznym przybliżającym drogę Polski do wolności. Recytowane przez dzieci i młodzież  utwory oraz śpiewane przez chór i wokalistów piosenki wprowadziły słuchających w zadumę i refleksję o wolnej Ojczyźnie. Zjednoczyły w widzach patriotyczne uczucia, dały możliwość odczuwania wspólnej radości z niepodległego kraju.

Uroczysta Wieczornica z okazji Święta Niepodległości stała się koleją okazją do kultywowania tych wartości, które tworzą tożsamość narodową oraz kształtują dobrego, mądrego człowieka. Na zakończenie uroczystości zaproszono gości na jubileuszowy tort
i poczęstunek, podczas którego odbyły się rozmowy i dyskusje na temat niepodległości Ojczyzny i obejrzanego występu