SPORT W NASZEJ SZKOLE


 

XX JESIENNY BIEG NA MAZOWSZU

   

26 września 2019 roku uczniowie z naszej szkoły brali udział w XX JESIENNYM BIEGU NA MAZOWSZU, który odbył się w Radzanowie. Opiekunami na zawodach byli p. Marek Golat, p. Magdalena Kasprzycka i p. Marzena Łukaszewska. W zawodach uczestniczyło 27 dziewczynek i 15 chłopców.

Cel imprezy:

- popularyzacja lekkiej atletyki w środowisku młodzieży szkolnej,

- wyłanianie indywidualnych mistrzów,

- promocja gminy, powiatu i województwa mazowieckiego,

- upowszechnianie sportu rekreacyjnego,

- propagowanie zdrowego stylu życia,

- kształtowanie właściwych postaw i zachowań wśród uczestników biegu,

- rywalizacja drużynowa szkół podstawowych.

Najlepsze wyniki uzyskali:

1. miejsce Natalia Szypszak

3. miejsce Aleksander Tokarski

3. miejsce Jakub Szulc

4. miejsce Nikola Olewnik

4. miejsce Anna Szypszak

5. miejsce Kalina Stanisławska

5. miejsce Aleksandra Szypszak

W zawodach brali udział uczniowie z 10 szkół. W klasyfikacji drużynowej dziewczynki zajęły 3 miejsce a chłopcy 4 miejsce.

Gratulujemy naszym uczniom doskonałej kondycji!