UROCZYSTOŚCI SZKOLNE


 
24 PAŹDZIERNIKA - ŚLUBOWANIE KLASY PIERWSZEJ
   

„JESTEŚMY JUŻ UCZNIAMI”
 

             24 października 2019 r. był wyjątkowym dniem dla uczniów kl. I i ich rodziców. W obecności zaproszonych gości: p. dyrektor, wicedyrektor, nauczycieli, rodziców, przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego, delegacji uczniów klas III oraz bajkowych przyjaciół pierwszoklasiści zostali oficjalnie przyjęci do społeczności szkolnej oraz grona czytelników biblioteki.

            Uczniowie zaprezentowali swoje zdolności recytatorskie oraz muzyczne w programie artystycznym. Wykazali się wiedzą  dotyczącą naszej ojczyzny, znajomością zasad, które ułatwiają prawidłowe funkcjonowanie w szkole i grupie rówieśniczej.

W niezwykle podniosłej atmosferze przed pocztem sztandarowym ślubowali, być dobrymi uczniami, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.

             W dalszej części p. dyrektor szkoły J. Terebińska dokonała symbolicznego pasowania na ucznia, zaś wicedyrektor M. Wróbel – Pietrzak pasowała dzieci na czytelników biblioteki szkolnej. Nowi czytelnicy złożyli przysięgę, zapewniając, iż „obowiązki czytelnika będą traktować z wielką powagą”.

             Miłym akcentem uroczystości było wręczenie uczniom pamiątkowych dyplomów i zakładek. Nie zabrakło też upominków przygotowanych przez kolegów i koleżanki z klas III.

Po części oficjalnej były wspólne zdjęcia i słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.
 


NASZYM NAJMŁODSZYM UCZNIOM ŻYCZYMY

SAMYCH SUKCESÓW I RADOŚCI ZE ZDOBYWANIA WIEDZY.