UROCZYSTOŚCI SZKOLNE


 
17 PAŹDZIERNIKA - POLSKIE DROGI DO WOLNOŚCI 1980-1989
   

17 października 2019 r. odbył się w naszej szkole panel dyskusyjny pod hasłem ,,Polskie drogi do wolności 1980-1989’’. Wśród zaproszonych na debatę gości znaleźli się przedstawiciele władz powiatowych i gminnych, historycy, lokalni przedstawiciele instytucji państwowych, rodzice i dziadkowie uczniów, uczniowie klas VI- VIII wraz z nauczycielami .

Gości przywitała pani dyrektor Jadwiga Terebińska, która przedstawiła cel panelu historycznego związany z 30. rocznicą częściowo wolnych wyborów do sejmu i całkowicie wolnych wyborów do senatu 4 czerwca 1989 r. Pani dyrektor podkreśliła, iż debata jest jednym z punktów realizowanego przez szkołę projektu pod hasłem ”Nasz bieg do wolności - łączymy pokolenia”.

Panel poprowadziły nauczycielki historii – pani Jolanta Łagodzińska i pani Monika Cierplikowska, które przybliżyły historię Polski lat osiemdziesiątych oraz jak doszło do wyborów 4 czerwca 1989 r. Prowadzące mówiły o kryzysie gospodarczym i pogarszających się warunkach życia Polaków, falach pierwszych strajków robotniczych z Lechem Wałęsą na czele, utworzeniu Niezależnego Związku ,,Solidarność’’, wprowadzeniu stanu wojennego przez gen. Wojciecha Jaruzelskiego, obradach Okrągłego Stołu oraz wyborach parlamentarnych 4 czerwca 1989 r.

Dyskutujący odpowiadali m.in. na pytania związane z wolnością w latach 1980- 89, roli radia ,,Wolna Europa’’, roli Kościoła w dążeniu do wolności. Poruszono zagadnienie  ,,literatury drugiego obiegu’’, rozmawiano o ukrytym bezrobociu, realiach życia w okresie PRL-u lat osiemdziesiątych, represjach stanu wojennego, o solidarności w gminie Bodzanów. Zastanawiano się, czy Okrągły stół był dobrym rozwiązaniem dla Polaków.

W czasie debaty zaprezentowano uczestnikom nagrania z wywiadami dzieci z przedszkola „Tęcza” w Nowym Miszewie na temat: wolności, symboli narodowych, ojczyzny, które przeprowadziła pani Marzena Antczak. Akcenty muzyczne przygotowane przez panią Marzenę Łukaszewską piosenek ,,Mury’’ Jacka Kaczmarskiego i ,,Wolność’’ Marka Grechuty wprowadziły zgromadzonych w klimat tamtych wydarzeń.

Podczas panelu dyskusyjnego podkreślono z perspektywy czasu ogromne znaczenie wyborów 4 czerwca 1989 r. przede wszystkim dla naszego kraju, jak również dla polityki w Europie Środkowo-Wschodniej. Rozmowy odbyły się w temacie zmian ekonomicznych, politycznych i społecznych. Przybliżono pamięć o wydarzeniach z 1989 r., walkach o wolną i demokratyczną Polskę, Okrągłym Stole, które zapobiegły rozlewowi krwi w naszym kraju. Dzięki tym zmianom Polska znalazła się wśród krajów Unii Europejskiej, NATO. Zaznaczono ogromny wpływ  na kształt obecnej demokratycznej i wolnej ojczyzny papieża Polaka – Jana Pawła II.

Spotkanie upłynęło w miłej i przyjaznej atmosferze. Młodzież szkolna poznała historię lat 1980-89 od ludzi, którzy sami są częścią tej historii, ponieważ żyli i uczestniczyli w ważnych wydarzeniach tego okresu.