UROCZYSTOŚCI SZKOLNE


 
11 PAŹDZIERNIKA - DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
   

11 października 2019 r. w  naszej szkole odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, przedstawiciele Rady Rodziców oraz uczniowie.

Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1792 r. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Historię tego święta przybliżyła nam  Pani Dyrektor Jadwiga Terebińska.

Część artystyczną przygotowały  dzieci z  koła teatralnego „Skrzat”  pod kierunkiem  p. D. Tumalskiej, p. P. Nowackiej i p. M. Łukaszewskiej. Odgrywane scenki pokazały szkołę widzianą oczyma nauczycieli i dzieci.  Humor przeplatał się z satyrą. Dowcipne dialogi pokazały pracę nauczyciela jako tę, która dostarcza wielu  emocji, ale też wymaga odporności, charakteru i nierzadko fantazji niezbędnej w działaniach na płaszczyźnie nauczyciel  i uczeń. 

Po dużej dawce humoru i dowcipu, Pani Dyrektor Jadwiga Terebińska, złożyła serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły, podziękowała za trud włożony każdego dnia w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń oraz wręczyła Nagrody Dyrektora wyróżnionym pracownikom szkoły.

Na zakończenie przedstawicielki Rady Rodziców - p. K. Kochanowska i p. K. Kurczewska podziękowały w pięknych słowach nauczycielom za ich poświęcenie, czujność i  troskę o dobro wychowanków, a  reprezentanci Samorządu Uczniowskiego wręczyli  własnoręcznie wykonane upominki.