UROCZYSTOŚCI SZKOLNE
9 LISTOPADA - UROCZYSTOŚĆ NADANIA I POŚWIĘCENIA SZTANDARU

 

9 listopada br. społeczność Szkoły Podstawowej im. Obrońców Ojczyzny w Nowym Miszewie przeżywała doniosłe chwile. W kościele parafialnym miała miejsce uroczystość nadania szkole sztandaru, poświęcenia go oraz ślubowania złożonego przez dyrektora szkoły, przedstawicieli uczniów i rodziców.

Następnie nieopodal budynku szkoły odsłoniętą tablicę upamiętniającą  Bohaterów Ziemi Miszewskiej poległych w latach 1918-1920.

Zwieńczeniem uroczystego dnia była cykliczna już wieczornica przygotowana przez społeczność Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. Obrońców Ojczyzny w Nowym Miszewie z okazji Narodowego Święta Niepodległości. W tym roku została ona opatrzona tytułem „W hołdzie Obrońcom Ojczyzny”. Twórcy pragnęli bowiem poprzez montaż słowno-muzyczny oddać cześć wybitnym dowódcom, działaczom, artystom, ale również zwyczajnym ludziom, którzy bronili polskich granic, języka, kultury, obyczajów i tożsamości. W przedstawieniu przypomniano najistotniejsze fakty z historii Polski od utraty niepodległości w roku 1795 do odzyskania wolności w 1918 roku. Recytacją, śpiewem, słownym komentarzem oraz pantomimiczną sceną z udziałem symbolicznej Ojczyzny zaprezentowano postawę Polaków, ich radości i smutki, zwycięstwa i porażki, a przede wszystkim ich miłość do Polski.

Wieczór zakończył się intrygującym występem Marka Piekarczyka i jego przyjaciół. Artysta poruszył słuchaczy swoimi piosenkami, w których zabrzmiały ważne prawdy o życiu człowieka. Utwory nie tylko bawiły publiczność, lecz i pobudzały do refleksji.

Uroczystości w Nowym Miszewie pozwoliły lokalnej społeczności włączyć się w obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.