UROCZYSTOŚCI SZKOLNE
19 CZERWCA - UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 rozpoczęła Pani Dyrektor Jadwiga Terebińska, która powitała zebranych i oddała głos Pani Iwonie Rakowskiej – sekretarzowi gminy Bodzanów, która przekazała życzenia oraz słowa skierowane do całej społeczności szkolnej od Pana Jerzego Staniszewskiego – wójta gminy Bodzanów.

Następnym  punktem uroczystości był występ artystyczny przygotowany przez uczniów klasy VIII a i VIII b. Wzruszający występ odchodzących ze szkoły ósmoklasistów obfitował w podziękowania dla nauczycieli, pracowników szkoły oraz całej społeczności szkolnej. 

Następnie odbyło się uroczyste wręczenie nagród, wyróżnień, dyplomów uczniom, którzy w tym roku szkolnym uzyskali najwyższe noty edukacyjne, mieli 100% frekwencję, angażowali się w pomoc i pracę społeczną, zdobywali wysokie miejsca w zawodach sportowych.

Pani Dyrektor uroczyście wręczyła także stypendia za wyniki w nauce oraz za najlepszy wynik na sprawdzianie ósmoklasisty. Gratulacje także otrzymali Rodzice uczniów, którzy wyróżnili się pod względem edukacyjnym oraz Rodzicom, którzy aktywnie włączali się w życie szkoły.

Po kilku słowach Pani Dyrektor skierowanych do absolwentów oraz wszystkich uczniów i wspólnym, pamiątkowym zdjęciu wszyscy udali się do klas po odbiór świadectw od wychowawców.