UROCZYSTOŚCI SZKOLNE
18 PAŹDZIERNIKA - POWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI ŻOŁNIERSKIEJ I PATRIOTYCZNEJ

 

W dniu 18 października, w naszej szkole odbył się Powiatowy Festiwal Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej. Jego pomysłodawcą i organizatorem był p. Paweł Bogiel.

W Festiwalu wzięli udział soliści i zespoły reprezentujące szkoły podstawowe z Kanigowa, Święcieńca, Radzanowa, Wyszogrodu, Bodzanowa oraz Nowego Miszewa.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwało jury w składzie: Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Starostwa Powiatowego w Płocku Karolina Koper, muzyk, instrumentalista, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nacpolsku Adam Jakubowski oraz nauczycielka muzyki i pedagog Justyna Kułak.

Jury oceniało uczestników rywalizujących w czterech kategoriach: soliści i zespoły w przedziałach wiekowych na kl. 1-4 oraz 5-8. Wszyscy zgodnie przyznali, że poziom występów był bardzo wysoki i jurorzy mieli naprawdę twardy orzech do zgryzienia, by wybrać najlepszych.

Patronat honorowy nad festiwalem objął Starosta Płocki Mariusz Bieniek, który był także gościem Festiwalu.

Sponsorzy przedsięwzięcia: Starostwo Powiatowe w Płocku, Urząd Gminy w Bodzanowie oraz Jacek Kamiński - Sklep Muzyczny Płock.