UROCZYSTOŚCI SZKOLNE
14 MAJA - IV PRZERWA NA CZYTANIE

 

14 maja 2019 r. nasza szkoła – 210 uczniów, wzięła udział w „Ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w czytaniu na przerwie” – IV PRZERWA NA CZYTANIE. Akcja realizowana była w ramach kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”. W tym dniu uczniowie z klas II-VIII czytali przyniesione przez siebie książki, a najmłodszym uczniom z klas 0-I książkę „Nie płacz, Koziołku” czytała starsza koleżanka z Samorządu Uczniowskiego. Udowodniliśmy, że czytanie to świetny sposób na spędzanie wolnej chwili, źródło informacji, sposób na wzbogacanie słownictwa, integracja środowiska szkolnego i piękna zabawa. Mamy nadzieję, że udział uczniów naszej szkoły w takiej akcji rozpropaguje wśród nich modę na czytanie. Do akcji – IV PRZERWA NA CZYTANIE na terenie naszej szkoły włączyli się wszyscy nauczyciele. Pomysł podsunęły: nauczyciel biblioteki i świetlicy szkolnej.