UROCZYSTOŚCI SZKOLNE
31 PAŹDZIERNIKA - BAL WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH