LIGA OCHRONY PRZYRODY


   
11 STYCZNIA i 2 LUTEGO - ŻYCIE ZWIERZĄT W RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH
 

W poznawaniu zagadnień przyrodniczych wskazana jest samodzielna praca uczniów, poprzez którą podejmują różne działania i realizują zadania.
Podczas kolejnych zajęć Ligi Ochrony Przyrody, uczniowie pracując w grupach, pozyskiwali z dostępnej w bibliotece szkolnej literatury informacje na temat "Życia zwierząt w różnych środowiskach".

Mali ekolodzy wykazali wielką pomysłowość i kreatywność, wykonując ciekawe prezentacje oraz ilustracje dotyczące wybranych zwierząt: wiewiórki rudej, zająca polarnego, bociana białego, żmii zygzakowatej i arktycznej foki wąsatej, które chętnie zaprezentowali na forum klasy.

Samodzielna praca dostarczyła dużej wiedzy, zachęciła też do czytania książek przyrodniczych.

Po zestawieniu efektów pracy wszystkich grup powstał "Album zwierząt".