UROCZYSTOŚCI SZKOLNE22 WRZEŚNIA - WYBORY DO RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
 
Dnia 22 września 2017 roku odbyły się wybory do Rady Samorządu Szkolnego. Uczestniczyły w nich uczennice: Julia Koziczyńska, Oliwia Lisiecka, Karolina Zielińska i Oliwia Kryszkowska. Walka była zacięta. Plakaty były bardzo ładne i przekonujące.

Wyniki wyborów
Liczna głosujących: 163
Głosy ważne: 153
Głosy nieważne: 10

Przewodnicząca SU: Julia Koziczyńska
Zastępca: Oliwia Lisiecka
Skarbnik: Karolina Zielińska
Sekretarz: Oliwia Kryszkowska


GRATULUJEMY!