LIGA OCHRONY PRZYRODY


   
1 MARCA - Z WIZYTĄ W CZYTELNI
 
"Wisła błękitna, szara Wisła,
najmilsza rzeka i najbliższa.
Płynęła tutaj przed wiekami
          i zawsze jest tu wiernie z nami ..."
                                          Cz. Janczarski
 

     Dnia 01.03.2018 r. po raz kolejny gościliśmy w czytelni w Miszewie. Młodzi przyrodnicy ze SK LOP uczestniczyli w spotkaniu z kapitanem żeglugi śródlądowej p. Stanisławem Fidelisem - człowiekiem, który zawsze był i jest wierny rzece oraz związał z nią swoje życie.
     Uczniowie z uwagą wysłuchali wspomnień kapitana z okresu kilkudziesięciu lat służby marynarskiej oraz z zainteresowaniem obejrzeli prezentację "Ludzie i statki Wisły".
     Spotkanie było okazją do pogłębienia przez uczniów wiedzy na temat rzeki oraz bliższego poznania Wisły jako dawnego miejsca rozrywki, transportu pasażersko - towarowego i możliwości pracy ludzi, którzy mieszkali wzdłuż jej brzegów.
     Dziękujemy pani kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Bodzanowie - p. Barbarze Jachura za zainicjowanie spotkania i kapitanowi p. Stanisławowi Fidelisowi za ciekawą lekcję poświęconą Wiśle - królowej polskich rzek.