UROCZYSTOŚCI SZKOLNE


   
19 PAŹDZIERNIKA - ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH
 

                                                „JESTEŚMY JUŻ UCZNIAMI…”
                 
19 października w naszej szkole odbyła się uroczystość „Pasowania na uczniów” dzieci z klasy I a i klasy I b. Zanim nastąpił ten ważny w życiu każdego ucznia moment, dzieci zaprezentowały swoje umiejętności w programie artystycznym, oklaskiwanym przez przybyłych na uroczystość rodziców i gości. W obecności zaproszonych gości, dyrekcji, nauczycieli, rodziców,  koleżanek i kolegów uczniowie ślubowali uroczyście:
- wypełniać sumiennie obowiązki ucznia,
- uczyć się pilnie, być dobrym kolegą,
- dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły oraz domu rodzinnego,
- przynosić dumę rodzicom i nauczycielom,
- swoim zachowaniem i nauką sprawiać innym radość.
Dyrektor Szkoły pani Jadwiga Terebińska dokonała ceremonii pasowania. Następnie wychowawczynie  klas I wręczyły uczniom dyplomy, a uczniowie klas III drobne upominki. Po tej ważnej  ceremonii rozpoczęła się druga uroczystość „Pasowanie na czytelnika”. Gościem spotkania była pani z biblioteki Jolanta Zielonka, która zachęcała pierwszoklasistów do czytania. Dzieci obejrzały krótką inscenizację o bardzo smutnej książce, której nikt nie szanował. Uczniowie dowiedzieli się, jak należy szanować książki i o nie dbać. Na zakończenie nowi czytelnicy złożyli przyrzeczenie, że będą czytać, kochać i szanować książki. Następnie wszyscy zostali pasowani na czytelników. Na pamiątkę tego wydarzenia każde dziecko otrzymało okolicznościowy dyplom.

 Serdecznie witamy naszych Nowych Wspaniałych Uczniów.