UROCZYSTOŚCI SZKOLNE


   
21 MARCA - PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY
 

W dniu 21 marca 2018 r. dzieci z klas młodszych i świetlicy szkolnej wraz z nauczycielami  z naszej szkoły wzięły  udział w tradycyjnym obrzędzie „Pożegnania Zimy - Powitania Wiosny”. Dzieci z wielkim zaangażowaniem pomagały w wykonaniu kukły Marzanny. Wszyscy razem przemaszerowali  barwnym  pochodem  po  najbliższej  okolicy,  trzymając  w  rękach  wiosenne  symbole.  Następnie uczniowie odczytali  list do Wiosny, śpiewali piosenki o Wiośnie, wygłosili hasła zachęcające Zimę do ustąpienia miejsca Wiośnie. W  ten  sposób  wyrazili swoją  radość  z  przyjścia  nowej pory  roku.