LIGA OCHRONY PRZYRODY
 
 


"Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego,
na pozór niewielkiego, ludzkiego działania, zależy od każdego z nas"
                                                                                                   Florian Plit


Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody  -  ,,Mali odkrywcy przyrody'',  rozpoczęło działalność od 1 października 2017 r. 
Opiekunami organizacji są: p. Dorota Tumalska, p. Grażyna Tomasik i p. Elżbieta Golatowska.

Celem działania naszego koła jest przede wszystkim kształtowanie aktywnej postawy na rzecz ochrony środowiska naturalnego najmłodszych dzieci z klas I-III. Mając na uwadze entuzjazm „małego odkrywcy” staramy się rozwijać wrodzoną wrażliwość
na problemy środowiska i poszerzać wiedzę z zakresu ekologii.

 

Cele naszego programu SK LOP:

• Zdobycie  wiedzy o ochronie środowiska przyrodniczego.

• Kształtowanie właściwego stosunku człowieka do środowiska przyrodniczego.

• Kształtowanie charakteru i postawy wobec otaczającej przyrody.

• Budzenie umiłowania przyrody oraz szerzenie w społeczeństwie pełnego zrozumienia istoty, znaczenia i celów ochrony środowiska.

• Poznanie podstawowych zasad i sposobów w zakresie ochrony środowiska.

• Wykorzystanie wiedzy o ochronie przyrody w codziennej praktyce.

Uczeń powinien wynieść ze szkoły przekonania że:

• Ochrona środowiska jest moralnym, społecznym i prawnym obowiązkiem.

• Powinien podejmować działania zmierzające do zahamowania degradacji środowiska przyrodniczego, zabiegać o ochronę jej składników oraz inicjować prace zmierzające do prawidłowego jego kształtowania.

 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z przedsięwzięć zrealizowanych w ramach działalności szkolnego koła LOP:
 

     


Lekcja w terenie


Jesienne kompozycje


Pasowanie na członka LOP
 

Dzień JeżaZ wizytą w DPS


Dokarmianie ptaków
     

Święta tuż, tużŻycie zwierząt w różnych środowiskach


Z wizytą w czytelni
     


"Ludzie i statki Wisły"


Dzień Ziemi