LIGA OCHRONY PRZYRODY


   
19 PAŹDZIERNIKA - LEKCJA W TERENIE
 

W dniu 19 października grupa uczniów kl. II, kl. III a i kl. III b - członków szkolnego koła LOP wraz z opiekunami udała się na wycieczkę krajoznawczą. Wyjście poza teren szkoły było zainspirowane obserwacjami zmian zachodzących w przyrodzie wraz z nadejściem jesieni oraz poszukiwaniem pomników przyrody w naszej miejscowości. Po drodze mieliśmy okazję poznać oznaczenia szlaków turystycznych i pozyskać informacje wyeksponowane na tablicy informacyjnej "Szlakiem mazowieckich skarbów - gmina Bodzanów". Wędrując alejkami parkowymi podziwialiśmy i rozpoznawaliśmy gatunki drzew, mierzyliśmy ich obwody, wykorzystując własne dłonie oraz taśmę mierniczą, odkrywaliśmy tajemnice przyrody przy użyciu lupy. Dużo radości dostarczyło dzieciom zbieranie liści, porównywanie ich kształtu i kolorystyki. Wycieczka była niezwykła lekcją przyrody oraz okazją do odpoczynku.