UROCZYSTOŚCI SZKOLNE


   

22 CZERWCA - UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
 

22 czerwca 2018 r. zakończyliśmy kolejny rok szkolny. Pani Dyrektor Jadwiga Terebińska podsumowała klasyfikację końcową oraz złożyła życzenia wszystkim uczniom, rodzicom, pracownikom szkoły. Głos zabrał również Wójt Gminy Bodzanów Pan Jerzy Staniszewski  oraz Pani Barbara Jachura – przedstawicielka  Rady Rodziców.

Wręczone zostały nagrody oraz świadectwa z wyróżnieniem, a także nagrody książkowe za 100% frekwencję w minionym roku szkolnym i działalność w Samorządzie Uczniowskim. Najlepsi uczniowie odebrali również stypendia szkolne, a rodzice uczniów z najwyższą średnią ocen listy gratulacyjne.

Następnie uczniowie udali się do klas razem z wychowawcami, gdzie odebrali swoje świadectwa, a następnie udali się na zasłużony odpoczynek.