UROCZYSTOŚCI SZKOLNE


   
16 PAŹDZIERNIKA - DZIEŃ PAPIESKI
 
 

Jan Paweł II – Papież Polaków, dla większości z nas stał się ideałem pod każdym względem i na zawsze pozostanie w naszej pamięci. Aby pamięć o nim uhonorować ustanowiono Dzień Papieski, czyli dzień jedności i łączności duchowej z Ojcem Świętym. W tym roku obchodziliśmy już XVII Dzień Papieski. Z tej okazji 16 października 2017 roku w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia pod hasłem „Idźmy naprzód z nadzieją”, w której wzięli udział uczniowie klas siódmych oraz dzieci należące do chóru szkolnego.  Akademia została przygotowana przez p. Marzennę Antczak i p. Pawła Bogiel.
 

Święty Jan Paweł II często mówił o nadziei i jej znaczeniu w naszym życiu. Głosił m.in. że  "potrzebni są świadkowie nadziei i prawdziwej radości" oraz że "nadzieja zawiera w sobie światło mocniejsze od ciemności, jakie panują w naszych sercach". W tym dniu recytacją wierszy oraz piosenką dziękowaliśmy za pontyfikat Jana Pawła II, Jego nauczanie oraz świętość. Wiadomości na temat Ojca Świętego były przeplatane ulubionymi piosenkami Jana Pawła II. Uczniowie zaśpiewali „Barkę”- pieśń oazową, która 39 lat temu zaprowadziła młodego Karola Wojtyłę do Watykanu na Stolicę Piotrową , „Czarną Madonnę” oraz „ Abba, Ojcze”.

Po skończonej uroczystości zabrała głos Pani Dyrektor, która przekazała wszystkim prawdę o tym, iż Jan Paweł II jest dla nas Polaków wzorem do naśladowania. Dla naszej   społeczności szkolnej było to niezwykle ważne święto oraz okazja do pójścia drogą nadziei, którą Ojciec Święty wytrwale nam wskazywał:

,,Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać".