UROCZYSTOŚCI SZKOLNE


   
2 LISTOPADA - APEL "BEZPIECZNIE W SZKOLE"
 

02.11.2017 r. uczniowie należący do Samorządu Uczniowskiego przygotowali apel na temat bezpieczeństwa "Bezpiecznie w szkole". Uczniowie podczas  przedstawienia pokazali zagrożenia, które można napotkać każdego dnia w miejscach, w których najczęściej każdy z nas przebywa, takich jak: szkoła, droga do szkoły, dom. Po apelu  dyrektor szkoły p. Jadwiga Terebińska podkreśliła wagę bezpiecznego zachowywania się uczniów podczas zajęć szkolnych i poza nimi .