UROCZYSTOŚCI SZKOLNE2 LUTEGO - ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE
 

W dniu 02.02.2017 r. w ramach tematyki zajęć w klasach trzecich, dotyczącej jednego z czterech żywiołów, jakim jest OGIEŃ, do naszej szkoły przyjechali strażacy z OSP w Borowiczkach.
Najpierw odbyło się spotkanie uczniów ze strażakami podczas którego dzieci wysłuchały, jakie są zadania straży pożarnej, wymagania stawiane strażakom, kto może należeć do Ochotniczej Straży Pożarnej i od jakiego wieku można być jej członkiem. Potem była prezentacja stroju, który jest używany do interwencji związanej z usuwaniem owadów (szerszeni, os) oraz elementów munduru strażaka. Zostały przypomniane numery alarmowe. Na koniec wszyscy uczniowie mieli okazję poznać i zobaczyć wyposażenie samochodu strażackiego.
Następnego dnia odbyła się wycieczka do OSP w Niesłuchowie. Tam odbyło się kolejne spotkanie ze strażakami, podczas którego dzieci dowiedziały się jakie są przyczyny powstawania pożarów, jak bezpiecznie korzystać z urządzeń elektrycznych, jakie umiejętności i cechy charakteru powinien mieć strażak.
Uczniowie mieli okazję wsiąść do samochodu strażackiego. Było to dla nich duże przeżycie. Wrócili do szkoły pełni wrażeń.