UROCZYSTOŚCI SZKOLNE10 LISTOPADA - "Z PIEŚNIĄ DO WOLNEJ OJCZYZNY"
 

Narodowe Święto Niepodległości to dzień, który jednoczy wszystkich Polaków, przypominając wspólną przeszłość – zarówno tę chwalebną, jak i dramatyczną, łącząc w teraźniejszości – i radosnej, i pełnej problemów oraz dając nadzieję na godną i zgodną przyszłość.

Już od kilku lat dzień ten obchodzimy w wyjątkowy sposób, organizując imprezę otwartą, w której może uczestniczyć każdy, kto ma potrzebę wspólnego świętowania oraz narodowego jednoczenia się, mając jednocześnie świadomość, że wolność i pokój zależą od wzajemnej życzliwości, uśmiechu, wyrozumiałości, tolerancji, jedności, wspólnie czynionego dobra, szukania porozumienia i szacunku.

Uroczystość po raz kolejny wspólnie zorganizowały dwie szkoły – Szkoła Podstawowa w Zespole Placówek Oświatowych oraz Publiczne Gimnazjum w Nowym Miszewie. Do przygotowania imprezy zaangażowali się pracownicy obydwu placówek, uczniowie i ich rodzice. Uroczystość została objęta patronatem Wójta Gminy Bodzanów – p. Jerzego Staniszewskiego. Brały w niej udział między innymi władze gminy, radni powiatowi i gminni, dyrektorzy lokalnych instytucji, sponsorzy oraz zaproszeni goście.

W tym roku wieczornicę nazwaliśmy „Z pieśnią do wolnej Ojczyzny”. Chcieliśmy bowiem podkreślić rolę pieśni żołnierskiej i partyzanckiej w rozwijaniu poczucia tożsamości oraz dumy narodowej.

Pierwszą część wieczornicy stanowił program słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów obydwu szkół, w którym ukazano patriotyzm żołnierza, jego odwagę i ofiarność, lecz również uczucie tęsknoty, smutku i cierpienia. Chcieliśmy także przekazać nadzieję, że pokój i wolność zależy od nas – od ludzi dobrej woli.

W drugiej części nastąpiło wręczenie medali „Zasłużony dla Powiatu Płockiego”, którego dokonał Przewodniczący Rady Powiatu p. Lech Dąbrowski.

Następnie odbył się Festiwal Piosenki Żołnierskiej i Partyzanckiej. W konkursie wzięli udział reprezentanci trzech kategorii wiekowych: uczniowie szkół podstawowych, młodzież gimnazjalna i osoby dorosłe. Artyści byli oceniani przez jury w składzie: p. Ireneusz Golatowski, p. Piotr Terebiński, p. Hubert Więckowski. Jurorzy brali pod uwagę przede wszystkim: dobór repertuaru, kreatywność prezentacji, muzykalność i warunki głosowe wykonawców. I miejsce w kategorii: soliści szkół podstawowych zajęła uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej w Bodzanowie – Kornelia Sochocka. Zwycięskim zespołem w tej kategorii wiekowej była grupa „Hopsy” ze Szkoły Podstawowej im. Małego Powstańca w Święcieńcu. Wśród młodzieży gimnazjalnej zwycięstwo przypadło zespołowi wokalnemu z Publicznego Gimnazjum im. Polskiej Organizacji Zbrojnej w Bodzanowie. I miejsce w kategorii solistów dorosłych zajęła p. Bronisława Marcinkowska – członkini Koła nr 6 Polskiego Związku Emerytów i Rencistów w Nowym Miszewie. Zwycięski zespół skupiający osoby dorosłe to grupa wokalno-muzyczna „Promyk” z Wyszogrodu, reprezentujący Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

W czwartej części ponownie wystąpił z repertuarem patriotycznym Zespół Ludowy „Grzybowianki” z gminy Słubice oraz „Promyk” z Wyszogrodu.

Zwieńczeniem wieczornicy był koncert chóru Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. K. Szymanowskiego w Płocku.

Serdecznie dziękujemy za pomoc Rodzicom - p. Małgorzacie Walczak, p. Justynie Marcinkowskiej, p. Renacie Kurzyńskiej, p. Anecie Szymańskiej, p. Barbarze Jachurze i p. Paulinie Bogiel.