UROCZYSTOŚCI SZKOLNE14 PAŹDZIERNIKA - SPOTKANIE Z PANEM LEŚNICZYM
 


Od września w naszej szkole reaktywowaliśmy Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody. Opracowaliśmy plan działania, wykonaliśmy gazetki na szkolnym korytarzu, wzięliśmy udział w akcji „Sprzątania Świata”, a 13 października spotkaliśmy się z panem leśniczym Jerzym Downarowiczem. Podczas spotkania poznaliśmy historię, cele działania LOP w Polsce. Członkowie LOP złożyli uroczyste ślubowanie i otrzymali z rąk pana leśniczego legitymacje członkowskie.