KONKURSYOgólnopolski Test Wiedzy ,,Początki państwa polskiego”

 

 

11 kwietnia 2017 r. w naszej szkole odbył się ogólnopolski test wiedzy ,,Początki państwa polskiego”. W konkursie wzięli udział uczniowie z klasy piątej Aneta Kawulska, Maciej Grzelak, Bartosz Wyrębkowski, Julia Dyrda, Adam Kurczewski oraz z klasy szóstej – Monika Oziemkowska i Karolina Zielińska.

Celem konkursu było poszerzenie wiedzy o początkach chrześcijaństwa i początkach państwa polskiego oraz propagowanie zainteresowania historią wśród młodzieży szkolnej.

Wyniki już w maju. Czekamy z niecierpliwością.

 

 
JAN PAWEŁ II
 
 

03.04.2017 r. w naszej szkole odbył się konkurs wiedzy biblijnej o Janie Pawle II. Do konkursu uczniowie zostali przygotowani przez p. M. Antczak. Przystąpiło do konkursu 12 uczniów klas IV-VI. Byli to następujący uczniowie: Maria Matusia kl. IV, Piotr Wiśniewski kl. IV, Zuzanna Cegiełka kl. V, Julia Dyrda kl. V, Aneta Kawulska kl. V, Lidia Giewartowska kl. V, Monika Oziemkowska kl. VI a, Oliwia Borowska kl. VI a, Oliwier Koperski kl. VI a, Karolina Zielińska kl. VI a, Aleksandra Marciszewska kl. VI a, Oliwia Lisiecka kl. VI b.

Konkurs był organizowany przez firmę „Olimpus” z Warszawy. Dzieci otrzymały arkusze i karty odpowiedzi, na których zaznaczały swoje odpowiedzi na pytania. Konkurs miał na celu głębsze poznanie osoby naszego Wielkiego Polaka - Jana Pawła II, który był, jest i nadal będzie wzorem dla wielu ludzi.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na początku maja 2017 roku.

 
 

 


Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny EKO – PLANETA
 

1 marca po raz kolejny w naszej szkole odbył się Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny EKO – PLANETA. Dzieci  szczególnie zainteresowane ekologią i ochroną środowiska – miały za zadanie rozwiązać test złożony z 30 pytań oraz udzielić odpowiedzi na jedno pytanie opisowe.  Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie”.      
Z niecierpliwością czekamy na wyniki!                                  

KATEGORIA MALUCH:

1.       Dominika Grudna           kl. III

2.       Julia Marciszewska         kl. III

3.       Justyna Grzelak              kl. III

4.       Kamil Kawulski              kl. III

5.       Wiktoria Szymańska       kl. III

6.       Zuzanna Brudzyńska       kl. III

7.       Igor Dzięgielewski          kl. III

8.       Zuzanna Przybylińska     kl. III

9.       Stanisław Kamiński        kl. IV

10.   Damian Owczarzak        kl. IV

11.   Amelia Potyra                kl. IV

12.   Maria Matusiak              kl. IV

KATEGORIA ADEPT:

Bartosz Wyrębkowski    kl. V

Karolina Zielińska           kl. VI

Miłosz Celmer                kl. VI

Monika Oziemkowska   kl. VI

Aleksandra Jarosińska    kl. VI

Julia Koziczyńska           kl. VI

Oliwia Lisiecka               kl. VI
 

W kategorii Maluch najlepszy wynik osiągnęła Maria Matusiak 30 punktów/38 punktów
W kategorii Adept najlepszy wynik osiągnęła Oliwia Lisiecka 32 punkty/38 punktów

   
   
   
   

 
"GALERIA MISIOWYCH POSTACI"


I miejsce
Adam Zygmuntowicz    kl. I
Gabriel Staniszewski     kl. 0b
Igor Ciosek                  kl. IIIb

II miejsce
Karolina Filipowicz       kl. VIa
Filip Wiśniewski           kl. I
Nikola Racińska           kl. IIa

III miejsce
Lidia Głowacka           kl. IIIa
Oliwia Grzelak             kl. IIIb

IV miejsce
Oliwia Borowska         kl. VIa
Filip Górski                  kl. IV

 


Wyróżnienia
Michalina Lisiecka          kl. 0b
Bartosz Wyrębkowski    kl. V
Szymon Zygmuntowicz   kl. V
Igor Dzięgielewski          kl. IIIb
Serdecznie gratulujemy!