UROCZYSTOŚCI SZKOLNE23 CZERWCA - ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
 

      23 czerwca 2017 r. zarówno uczniowie, rodzice, a także nauczyciele i pracownicy obsługi spotkali się, by pożegnać  rok szkolny 2016/2017. Na początek wystąpili uczniowie, którzy podziękowali swoim wychowawcom i nauczycielom za  trud włożony w ich wychowanie i nauczanie.
   
 Po części artystycznej pani dyrektor wręczyła uczniom
 nagrody, wyróżnienia za szczególne osiągnięcia w nauce, 100 % frekwencję oraz
stypendia naukowe.
  
Również rodzice najlepszych uczniów i ci, którzy aktywnie angażowali się w życie Szkoły zostali uhonorowani pamiątkowymi dyplomami uznania. Pani Dyrektor bardzo serdecznie podziękowała  rodzicom za trud, cierpliwość i dobre wychowanie swoich pociech. To przecież dzięki nim uczniowie naszej szkoły osiągnęli tak dobre wyniki w nauce.