UROCZYSTOŚCI SZKOLNE19 WRZEŚNIA - SPRZĄTANIE ŚWIATA
 

 

To już 22. „Sprzątanie Świata”!

W dniach 18.09.15 r. – 20.09.15 r. już po raz 22.  ruszyła akcja Sprzątania Świata pod hasłem „Wyprawa - poprawa”.
W ramach tegorocznej edycji kampanii zwracamy uwagę na rolę, jaką każdy z nas może odegrać w tworzeniu i funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie. Wskazanie, że poza obowiązkami, mamy również prawa, a jednym z nich jest prawo do tego, żeby się domagać rozwiązywania przez gminy takich problemów jak np. dzikie wysypiska. Do tego potrzebna będzie wiedza i chęć współuczestniczenia w działaniach podejmowanych dla czystego środowiska.

WEŹ SPRAWY W SWOJE RĘCE I DZIAŁAJ!

Wsiądź na rower, wyrusz pieszo albo zaciągnij się na żaglówkę, zaproś krewnych i znajomych
 i wyrusz z Fundacją Nasza Ziemia na Wyprawę - poprawę!

 Rozejrzyj się dookoła i sprawdź:
- czy gdzieś są dzikie wysypiska, jeśli tak, zanotuj gdzie, rodzaj odpadów i orientacyjnie określ ilość odpadów;
- czy gdzieś na poboczu nie zalegają śmieci, jeśli tak, zanotuj gdzie i jakiego rodzaju;
- czy nie brakuje koszy na śmieci, jeśli tak, zanotuj gdzie;
- czy nie brakuje pojemników do segregacji, jeśli tak zanotuj gdzie i jakich (na szkło, papier, plastik i metal) i zgłoś do gminy!

Uczniowie naszej szkoły jak zwykle włączyli się w akcję Sprzątania Świata. Najstarsi wyruszyli w teren, gdzie z wielkim zapałem zbierali śmieci, natomiast dzieci z klas 0-III poznawały zasady segregowania odpadów, pojęcia związane z ochroną przyrody. Rozwiązywali rebusy, krzyżówki, wykonywali prace plastyczne.