UROCZYSTOŚCI SZKOLNE23 PAŹDZIERNIKA - ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH
 

Dzień 23 października 2015 r. był szczególny dla pierwszoklasistów. O godzinie 10 w towarzystwie rodziców przybyli na uroczystość Pasowania na Ucznia. W tym jakże ważnym wydarzeniu towarzyszyli im zaproszeni goście m.in. Pani Dyrektor, przedstawiciele klasy III wraz z wychowawczynią oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego. W części artystycznej uczniowie zaprezentowali swoje talenty wokalne i recytatorskie. Po zaliczeniu egzaminu  w niezwykle podniosłej atmosferze, ślubowali być dobrymi uczniami oraz swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Pani Dyrektor ogromnym ołówkiem pasowała każde dziecko na ucznia Szkoły Podstawowej oraz wręczyła dyplomy. Przedstawiciele klasy III w imieniu całej klasy życzyli młodszym kolegom sukcesów w dalszych latach nauki oraz wręczyli każdemu uczniowi wspaniały upominek. Później pierwszaki, ich rodzice i wychowawcy świętowali wspólnie przy wspaniałym poczęstunku, przygotowanym przez rodziców. Pierwszakom należy się wielkie uznanie -  pierwszy egzamin zdany. Ceremonię ślubowania poprowadziły panie Dorota Tumalska,  Marta Chojnacka oraz pan Paweł Bogiel.

BRAWO PIERWSZAKI!!!