UROCZYSTOŚCI SZKOLNE26 KWIETNIA - "PIERWSZA POMOC"
 

Uczniowie z klas V - VI wzięli udział w pogadance na temat "Pierwsza pomoc przedmedyczna u osób pod wpływem alkoholu i narkotyków z uwzględnieniem dopalaczy". Lekcję poprowadzili przedstawiciele Rejonowego Płockiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.