UROCZYSTOŚCI SZKOLNE29 KWIETNIA - ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA
 

     W piątek 29 kwietnia w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
225 lat temu posłowie wybrani przez obywateli Rzeczypospolitej przyjęli pierwszą europejską konstytucję. W swoim wystąpieniu uczniowie przybliżyli znaczenie tego wydarzenia dla naszej Ojczyzny. Przypomnieli tło historyczne wydarzeń z 3 maja 1791 r. i wyjaśnili, dlaczego jest to nadal tak ważny dzień dla Polski.
      Młodzież ten nadzwyczajny temat przygotowała i przedstawiła w sposób bardzo ciekawy. Po odśpiewaniu hymnu narodowego i zatańczeniu poloneza uczniowie zaprezentowali montaż słowno - muzyczny, oddający klimat walk narodowowyzwoleńczych, emigracji podczas zaborów i ucisku Polaków przez okupanta i zaborców.
     Głównym celem akademii było wyrobienie wśród dzieci postaw i szacunku do dziedzictwa kulturowego, historycznego i tradycji narodowych. Cieszymy się wolną Polską i tym, że możemy z dumą patrzeć na polską flagę i śpiewać hymn.
      Program uroczystości został przygotowany przez uczniów klas IV - V pod opieką p. J. Łagodzińskiej, p. B. Paradowskiej i p. P. Bogla.