UROCZYSTOŚCI SZKOLNE24  CZERWCA - ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
 

24 czerwca 2016 r. zarówno uczniowie, rodzice, a także nauczyciele i pracownicy obsługi spotkali się, by pożegnać  rok szkolny 2015/2016. Po wystąpieniu pani dyrektor Jadwigi Terebińskiej szóstoklasiści, podziękowali swoim wychowawcom i nauczycielom za  trud włożony w ich wychowanie i nauczanie.
      Piątoklasiści złożyli gratulacje  i życzenia o rok starszym kolegom i koleżankom: „
Gratulujemy Wam ukończenia szkoły podstawowej. Dziś kończy się pewien etap Waszego życia, czeka Was nowa szkoła, nowi nauczyciele i koledzy. Życzymy Wam, by każda nowo zawarta przyjaźń okazała się szczera i wierna, a nowi nauczyciele, tak jak i nasi, niech będą dla Was wyrozumiali”.
   
 Po części artystycznej pani dyrektor wręczyła uczniom
 nagrody, wyróżnienia za szczególne osiągnięcia w nauce, 100 % frekwencję oraz za reprezentowanie szkoły w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych.
    
 Zostały również wręczone stypendia dla najlepszych uczniów klasy VI: Janowi Śladowskiemu – najwyższa średnia ocen 5,1 w klasie VI oraz Bartoszowi Golatowi za najwyższy wynik z egzaminu szóstoklasisty. Gratulujemy!!!
  
Również rodzice najlepszych uczniów zostali uhonorowani listami gratulacyjnymi. Pani Dyrektor bardzo serdecznie podziękowała rodzicom za trud, cierpliwość i dobre wychowanie swoich pociech. To przecież dzięki nim uczniowie naszej szkoły osiągnęli tak dobre wyniki w nauce.
    Na zakończenie, w klasach wychowawcy wręczyli swoim wychowankom świadectwa.

Wszystkim nauczycielom i uczniom życzymy słonecznych i bezpiecznych wakacji!