UROCZYSTOŚCI SZKOLNE6 LISTOPADA - "BARWY OJCZYZNY"
 

  Narodowe Święto Niepodległości w Nowym Miszewie uczczono 6 listopada podczas kolejnej uroczystej wieczernicy zatytułowanej w tym roku "Barwy Ojczyzny".
   Na początku spotkania p. Marzena Wróbel - Pietrzak - dyrektor Publicznego Gimnazjum w Nowym Miszewie i p. Jadwiga Terebińska - dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Nowym Miszewie gorąco powitały przybyłych na uroczystość gości: Starostę Płockiego p. Mariusza Bieńka z Małżonką, Wójta Gminy Bodzanów p. Jerzego Staniszewskiego z Małżonką, Radnych Powiatu Płockiego: p. Jarosława Dorobek, p. Pawła Tokarskiego, p. P. Bogiel, p. Jadwigę Milewską, p. Pawła Jakubowskiego, Przewodniczącego Rady Gminy Bodzanów p. Pawła Różańskiego, Radnych Gminy Bodzanów, Sekretarza Gminy Bodzanów p. Iwonę Rakowską, Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Bogusławę Bartczak, Specjalistę do spraw oświaty Urzędu Gminy Bodzanów p. Renatę Jóźwiak, Dyrektora Domu Pomocy Społecznej "Nad Jarem" p. Annę Ziółkowską, Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie p. Iwonę Paradowską - Olkowską, p. Stanisława Pęcherzewskiego,  ks. Stanisława Dziekana, ks. Romana Jankowskiego, ks. Dariusza Grabarczyka, Prezesa Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Miszewie Murowanym p. Jadwigę Borowską, przybyłych członków Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Miszewie Murowanym, kolegów nauczycieli p. Grażynę Więckowską, kolegów dyrektorów szkół: p. Arletę Iwańską, p. Stanisławę Tworek, Grono Rodziców, Rady Pedagogiczne, pracowników administracji i obsługi oraz uczniów i absolwentów, mieszkańców z naszej lokalnej społeczności.
   Tegoroczna wieczernica z okazji Dnia Niepodległości została objęta patronatem Starostwa Powiatowego w Płocku oraz Urzędu Gminy Bodzanów. Uroczystość składała się z dwóch części. Na początku wysłuchaliśmy programu poetycko - muzycznego przygotowanego wspólnie przez społeczność naszych szkół - Zespołu Placówek Oświatowych oraz Publicznego Gimnazjum w Nowym Miszewie. Drugą część wieczoru uświetnił występ Zespołu Tańca Ludowego "Masovia".
   Wieczernicę zatytułowaliśmy "Barwy Ojczyzny". Pragnęliśmy bowiem przedstawić, jak wielobarwne i różnorodne są symbole naszej Ojczyzny, jak wiele elementów i znaków składa się na naszą tożsamość narodową. Chcieliśmy również uzmysłowić, że współczesny patriotyzm, to zarówno szacunek do przeszłości i symboli, jak i zachwyt nad pięknem otaczającego świata, a także duma z osiągnięć Polaków, kultywowanie tradycji, korzystanie z bogactwa mowy ojczystej, a przede wszystkim życzliwość dla drugiego człowieka. Przypomniane zostały ważne wydarzenia historyczne związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Muzyczne tło dla recytowanych utworów stanowiły pieśni patriotyczne w wykonaniu szkolnego chóru, skomponowane przez p. Pawła Bogiel. Program artystyczny przygotowali: p. Ewa Szumacher, p. Monika Guzanek, p. Bogusława Paradowska, p. Grażyna Tomasik, p. Paweł Bogiel. Dekoracja: p. Małgorzata Martynowska, p. Iwona Malinowska, p. Anna Lejk - Klimczewska.
   Drugą część wieczernicy uświetnił gość specjalny zespół "Masovia", który dostarczył publiczności wiele radości i wzruszeń. Należy podkreślić, że Zespół Tańca Ludowego "Masovia" Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku powstał w marcu 1977 r. W ciągu niespełna czterdziestu lat działalności artystycznej dał  ponad 1000 koncertów. Bierze udział w międzynarodowych festiwalach. "Masovia" jest trwałym elementem pejzażu kulturalnego zarówno miasta Płocka jak i powiatu, wielokrotnie nagradzana medalami i nagrodami. Kierownictwem artystycznym zajmuje się była tancerka "Mazowsza" - p. Małgorzata Grabowska - Panek, instruktorem tańca jest p. Dawid Cytacki, a kapelę prowadzi p. Marcin Kalinowski. Autorami muzyki są: p. Grzegorz i p. Jan Goleniewscy.
   Po części artystycznej wszyscy goście zostali zaproszeni na poczęstunek.

   Nasze spotkanie to efekt współpracy i zaangażowania wielu osób. Pragniemy szczególnie gorąco podziękować tym osobom i instytucjom, które wsparły nasze przygotowania swoją życzliwością i hojnością: Staroście Płockiemu p. Mariuszowi Bieńkowi, Wójtowi Gminy Bodzanów p. Jerzemu Staniszewskiemu, Dyrektorowi Banku Spółdzielczego w Ciechanowie Oddział w Bodzanowie p. Jarosławowi Dorobek, właścicielowi firmy Xeroserwis p. Ireneuszowi Golatowskiemu, właścicielom Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "MS - ORTIS PRODUKT" - p. Piotrowi Kobierackiemu i p. Zbigniewowi Selerowicz, właścicielom firmy "Zarmex. Zakład Pogrzebowy" państwu Katarzynie i Robertowi Zarembskim, Dyrektorowi Filii w Nowym Miszewie Banku Spółdzielczego w Małej Wsi p. Annie Stanowskiej, właścicielom piekarni w Cieślach Państwu Katarzynie i Jackowi Dziergowskim, właścicielce firmy Pizza Pub p. Annie Więcek, właścicielowi Centrum Ogrodniczego Rolmarket p. Karolowi Rybickiemu, księdzu Romanowi Jankowskiemu, właścicielowi cukierni p. Piotrowi Potyra, p. Marii Sufranek.

Dziękujemy wszystkim, którzy byli z nami w tym szczególnym dla Polaków dniu.