UROCZYSTOŚCI SZKOLNE23 WRZEŚNIA - WYBORY DO RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
 

W dniu 23 września 2014 r. odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. Przed wyborami trwała bardzo intensywna kampania wyborcza, podczas której kandydaci prezentowali swoje pomysły czyli „ofertę samorządową”. Wszyscy uczniowie przygotowali się doskonale, pełen profesjonalizm! Do Rady Samorządu Uczniowskiego kandydowało troje uczniów: Monika Oziemkowska, Ewelina Borowska i Jan Śladowski.

W dniu wyborów uczniowie, nauczyciele, pracownicy obsługi otrzymali karty do głosowania, na których zaznaczyli swój wybór. Głosowały 94 osoby,  2 głosy okazały się nieważne.

Podczas wyborów powszechnych, tajnych i demokratycznych wyłoniono skład Rady Samorządu Uczniowskiego.

                           Wyniki przedstawiają się następująco:
                           Jan Śladowski                       65 głosów
                           Monika Oziemkowska          15 głosów
                           Ewelina Borowska                12 głosów

Przewodniczącym Rady Samorządu Uczniowskiego został
Jan Śladowski.

Serdecznie gratulujemy!