UROCZYSTOŚCI SZKOLNE



23 PAŹDZIERNIKA - ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH
 

23 października 2014 r. o godz. 10.00 w Zespole Placówek Oświatowych w Nowym Miszewie odbyła się uroczystość Ślubowania uczniów klas pierwszych. To niezwykle ważny dzień dla pierwszoklasistów, ich rodziców oraz wychowawców. Dzieci swoim zachowaniem oraz zaprezentowanym programem artystycznym, przygotowanym pod kierunkiem p. H. Maliszewskiej i p. M. Kasprzyckiej udowodniły, że są gotowe do przyjęcia w poczet uczniów szkoły. Aktu pasowania na ucznia symbolicznym ołówkiem dokonała dyrektor szkoły p. J. Terebińska. Uczniowie klas pierwszych otrzymali pamiątkowy Dyplom Pasowania na Ucznia. Ponadto pierwszaki zostały obdarowane drobnymi upominkami od uczniów klasy III.
Po zakończeniu uroczystości uczniowie klas I wraz z rodzicami, nauczycielami udali się na słodki poczęstunek.