UROCZYSTOŚCI SZKOLNE19 MARCA - "BĄDŹ OSTROŻNY NA DRODZE"
 

Dnia 19.03.15 r. Samorząd Uczniowski zaprosił całą społeczność uczniowską na przedstawienie „Bądź ostrożny na drodze”. Młodzi aktorzy z klas IVa, IVb i V wskazali na niebezpieczne zachowania na drodze, oraz na konsekwencje jakie one za sobą pociągają. Zaprezentowali znaki i sygnały drogowe. Uczniowie klasy VI przygotowali prezentację multimedialną „Bezpieczna droga do szkoły”, w której pokazali najważniejsze zasady bezpiecznego poruszania się po drodze. Chór szkolny zaśpiewał piosenki z przesłaniem – przestrzegaj przepisów ruchu drogowego! Dzieci z dużym zainteresowaniem obejrzały przedstawienie i prezentację. Na zakończenie wspaniale odpowiadały na pytania dotyczące bezpiecznego zachowania się na drodze.