UROCZYSTOŚCI SZKOLNE26 CZERWCA - UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
 

"Po raz ostatni zadźwięczał dzwonek (...). I już po wszystkim. I już składamy pióra, zeszyty i książki. Więc żegnaj szkoło!
Już milczy teraz klasa i pusty korytarz. Szkoło!" Jesienią nas powitasz!!! 

26 czerwca 2015 r. zarówno uczniowie, rodzice, a także nauczyciele i pracownicy obsługi spotkali się, by pożegnać  rok szkolny 2014/2015. Po wystąpieniu pani dyrektor Jadwigi Terebińskiej szóstoklasiści, podziękowali swoim wychowawcom i nauczycielom za  trud włożony w ich wychowanie i nauczanie.
      Piątoklasiści złożyli gratulacje  i życzenia o rok starszym kolegom i koleżankom: „
Gratulujemy Wam ukończenia szkoły podstawowej. Dziś kończy się pewien etap Waszego życia, czeka Was nowa szkoła, nowi nauczyciele i koledzy. Życzymy Wam, by każda nowo zawarta przyjaźń okazała się szczera i wierna, a nowi nauczyciele, tak jak i nasi, niech będą dla Was wyrozumiali”.
   
 Po części artystycznej pani dyrektor wręczyła uczniom
 nagrody, wyróżnienia za szczególne osiągnięcia w nauce, 100 % frekwencję oraz za reprezentowanie szkoły w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych.
    
 Zostały również wręczone stypendia dla najlepszych uczniów klasy VI: Ewelinie Borowskiej – najwyższa średnia ocen 5,0 w klasie VI oraz Bartoszowi Zielińskiemu i Łukaszowi Brykała za najwyższy wynik z egzaminu szóstoklasisty. Gratulujemy!!!
  
Również rodzice najlepszych uczniów zostali uhonorowani listami gratulacyjnymi. Pani Dyrektor bardzo serdecznie podziękowała  rodzicom za trud, cierpliwość i dobre wychowanie swoich pociech. To przecież dzięki nim uczniowie naszej szkoły osiągnęli tak dobre wyniki w nauce.
     W tym roku nie tylko żegnaliśmy absolwentów z klasy szóstej, ale także księdza dziekana Stanisława Dziekana, który po 19 latach duszpasterskiej posługi opuszcza naszą parafię. W czasie uroczystości były słowa podziękowania, kwiaty, łzy wzruszenia i żal, że trzeba się pożegnać. Dziękujemy księdzu Stanisławowi Dziekanowi, za to że był z nami i życzymy mu dużo zdrowia, siły, Łask Bożych i życzliwych ludzi.

Nie żegnamy się, ale mówimy do zobaczenia!