UROCZYSTOŚCI SZKOLNE14 PAŹDZIERNIKA - DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
 


„Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem jaki można dać dziecku

- jest wykształcenie”.

Dzień Edukacji Narodowej to doskonała okazja, aby podziękować nauczycielom za ich trud wychowywania i kształcenia. Przepiękną laurką na tę okoliczność była część artystyczna w wykonaniu uczniów z koła teatralnego „Skrzat”. Swój występ dzieci zadedykowały wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły oraz nauczycielom emerytom, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Podczas uroczystości mali aktorzy zaprezentowali bogaty program artystyczny - recytowali wiersze, śpiewali piosenki. Samorząd Uczniowski uhonorował wszystkich nauczycieli i pracowników naszej szkoły orderami.  Do życzeń dołączyli się również rodzice. Przedstawiciele Rady Rodziców złożyli na ręce Dyrekcji kwiaty i podziękowania za  trud włożony w kształtowanie młodego pokolenia oraz wręczyli Opiekunowi Samorządu Uczniowskiego statuetkę dla wszystkich nauczycieli za codzienną pracę z dziećmi i troskę o ich dobro. Na zakończenie Pani Dyrektor odczytała list okolicznościowy nadesłany przez Wójta Gminy Grażynę Pietrzak oraz wręczyła pracownikom nagrody w uznaniu za szczególne osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze.