UROCZYSTOŚCI SZKOLNE 27 CZERWCA - UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014


Zakończył się rok szkolny 2013/2014. Tradycyjnie całoroczną pracę podsumowujemy na uroczystości zakończenia roku szkolnego.
Akademię rozpoczęła Pani Dyrektor Jadwiga Terebińska, w swoim przemówieniu gratulowała uczniom otrzymania promocji do następnej klasy. Dziękowała za ich wysiłek włożony w szkolną naukę. Tym, którzy kończyli edukację w murach naszej szkoły Pani Dyrektor życzyła sukcesów w kolejnym etapie kształcenia. Nauczycielom dziękowała za wkład w wychowanie i edukację podopiecznych. Swoje wyrazy uznania skierowała również do Rodziców, którzy w minionym roku stali się integralną, nierozłączną częścią życia naszej placówki.
Następnie
po raz ostatni głos zabrali uczniowie klasy szóstej, którzy podczas krótkiego programu artystyczny, ze łzami w oczach dziękowali swoim nauczycielom i rodzicom. Następnie oddali głos uczniom V klasy, którzy jako dowód swojej sympatii podarowali tegorocznym absolwentom słodkie upominki.
Po części artystycznej nastąpiło wręczenie świadectw, nagród, listów gratulacyjnych i podziękowań.

Pani dyrektor wręczyła nagrody książkowe uczniom wyróżniającym się w nauce, osiągającym sukcesy w konkursach, a także rodzicom, którzy aktywnie uczestniczą w życiu szkoły i zawsze służą pomocą.

Na zakończenie odbyły się spotkania z wychowawcami, którzy przypomnieli o zachowaniu bezpieczeństwa w czasie wolnym i życzyli wszystkim udanych wakacji.