KONKURSY


   
KONKURS BIBLIJNY
   

7 marca 2014 r. o godzinie 1000  w naszej szkole odbył się dekanalny konkurs biblijny dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

Tematem konkursu dla szkół podstawowych był Ewangelista Mateusz oraz jego Ewangelia, natomiast dla gimnazjum I i II Księga Królewska ze Starego Testamentu.

Na konkurs przybyli uczniowie wraz ze swoimi opiekunami. Wzięło w nim udział 16 uczniów szkół podstawowych z dekanatu bodzanowskiego z parafii: Miszewo Murowane, Bodzanów, Blichowo, Bulkowo, Zakrzewo oraz 10 uczniów gimnazjum. Naszą szkołę reprezentowały dwie uczennice klasy VI a - Marta Wyrębkowska i Marta Żurawska.

Konkursowi przewodniczył ks. Dziekan – proboszcz naszej parafii Stanisław Dziekan, który powitał przybyłych gości  i nawiązał do tematów konkursu. Po wspólnej modlitwie uczniowie zaczęli pisać test, który trwał 45 minut. Uczennica naszej szkoły Marta Wyrębkowska zajęła szóste miejsce.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS EKOLOGICZNY
"EKO - PLANETA"
 

Od kilku lat uczniowie naszej szkoły biorą udział w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „EKO – PLANETA”, który organizowany jest przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w Warszawie przy współpracy merytorycznej z Międzywydziałowym Studium Ochrony Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Test nadesłany przez komitet organizacyjny rozwiązywało w dniu 6 marca 2014  r. 21 uczniów w dwóch kategoriach: „MALUCH” - 10 uczniów klasy 3 oraz „ADEPT” - 11 uczniów klasy 6a i 6b. Nad prawidłowym przebiegiem uczniowskich zmagań czuwały pani dyrektor J. Terebińska, p. E. Golatowska i p. H. Maliszewska.

 Ideą Konkursu jest :
- upowszechnienie wiedzy o ochronie środowiska i zagrożeniach wynikających
  z rozwoju gospodarczego,
- aktywizacja miłośników ojczystej przyrody poprzez prezentowanie i
  honorowanie ich osiągnięć,
- poszerzenie wśród młodzieży wiedzy o przyrodzie Polski.

Wyniki zostaną ogłoszone do dnia 31 maja 2014 r. - każda szkoła otrzyma listę imienną wszystkich uczestników wraz z ich punktacją dla testu, oraz kolejnością wyróżnionych prac indywidualnych.

Życzymy powodzenia!!!

 

   
   
   
   
   
 


14 LUTY - KONKURS RECYTATORSKI
"OBROŃCY OJCZYZNY"

 

Kolejnym etapem przygotowań do uroczystości nadania imienia naszej szkole był konkurs recytatorski pod nazwą „Obrońcy Ojczyzny”, który odbył się 14 lutego. Jego celem było pielęgnowanie postaw patriotycznych, rozbudzanie zainteresowań poezją patriotyczną, rozwijanie recytatorskich uzdolnień oraz promocja talentów.

Całość podzielona była na dwie kategorie: dzieci młodsze – klasy 0 - III i starsze – klasy IV - VI. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwało jury w składzie: pani Marzena Biernat polonistka z Publicznego Gimnazjum w Nowym Miszewie, pani Teresa Sikora bibliotekarka z Publicznej Biblioteki w Nowym Miszewie, pani Bogusława Paradowska polonistka z naszej szkoły oraz przewodnicząca jury pani dyrektor Jadwiga Terebińska.

Zmagania rozpoczęły się od rywalizacji dzieci młodszych, w których wzięło udział 11 osób. Następnie wystąpiło 12 uczniów z klas starszych. Recytacja była na wysokim poziomie, dlatego przyznano podwójne nagrody.

Klasy 0 – III

Miejsce pierwsze:
Diana Kudła klasa 0b oraz Zuzanna Cegiełka klasa II

Miejsce drugie:
Lidia Giewartowska klasa II oraz Oliwia Lisiecka klasa III

Miejsce trzecie:
Natalia Bombała klasa 0a oraz Aleksandra Milczarczyk klasa I

Klasy IV – VI

Miejsce pierwsze:
Ewelina Borowska klasa V oraz Bartosz Zieliński klasa V

Miejsce drugie:
Dawid Raciński klasa IV

Miejsce trzecie:
Joanna Lewandowska klasa V oraz Marta Wyrębkowska klasa VIa

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


 

KONKURS PLASTYCZNY "MOJA BABCIA, MÓJ DZIADEK"


W styczniu w naszej szkole został ogłoszony konkurs plastyczny "Moja babcia, mój dziadek". Dzieci z klas 0 - III miały wykonać portrety swoich babć i dziadków, według własnej inwencji twórczej, dowolną techniką, w dowolnym formacie. Wpłynęło 39 prac. Wszystkie były bardzo pomysłowe, ciekawie i estetycznie wykonane.

Laureatami konkursu zostali:
Kamil Kawulski             kl. 0
Amelia Potyra                kl. I
Zuzanna Cegiełka          kl. II
Julia Dyrda                     kl. II
Maciej Grzelak               kl. II
Monika Oziemkowska   kl. III

   
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom i dziękujemy za udział w konkursie!