UROCZYSTOŚCI SZKOLNE14 PAŹDZIERNIKA - DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
 

Kształcić, wychowywać, wzbogacać duchowo i intelektualnie to cele, które pragną osiągnąć nauczyciele. Praca z dziećmi bywa trudna, jest wyzwaniem a zarazem przyjemnością. W tym szczególnym dniu warto zastanowić się nad tym co istotne.

Jak co roku, 14 października obchodziliśmy Święto Edukacji Narodowej. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością nauczyciele, pracownicy obsługi, przewodnicząca Rady Rodziców p. W. Włodarczyk oraz nauczyciele emeryci – p. G. Więckowska, p. S. Szafaryn, p. J. Borowska i p. Z. Bartosiak.

Pani Dyrektor Jadwiga Terebińska w swoim przemówieniu skierowanym do pedagogów i pracowników dziękowała za trud i poświęcenie włożone w edukację i wychowanie młodzieży. Wręczyła także Nagrody Dyrektora za szczególne osiągnięcia nauczycieli i pracowników szkoły.

Dopełnieniem uroczystości był wspaniały występ uczniów z koła teatralnego „Skrzat”, którzy w lekki, żartobliwy, nieco satyryczny sposób przedstawili codzienne życie w szkole. Występy artystów nagrodzono rzęsistymi brawami.
/
Na zakończenie p. W. Włodarczyk złożyła na ręce Dyrekcji kwiaty i podziękowania za  trud włożony w kształtowanie młodego pokolenia, uczniowie wręczyli kwiaty nauczycielom i odśpiewali Sto lat.

Tego dnia nie brakowało emocji i serdeczności. Zdanie wypowiedziane przez uczniów: „nauczyciele swoimi słowami mądrości budzą ducha w nas wszystkich i prowadzą po ścieżkach życia” z pewnością jest największym z możliwych wyróżnień.
W świątecznej atmosferze zgromadzeni goście rozmawiali przy kawie i słodkościach, wspominając szkolne dzieje.