UROCZYSTOŚCI SZKOLNE


 

 
 
ZAPROSZENIE
 

      W piątek 9 listopada 2012 r. uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum w Nowym Miszewie przygotowali wieczornicę "Do Ciebie, Polsko" z okazji 94 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

      Dyrektor szkoły podstawowej p. J. Terebińska i dyrektor gimnazjum p. Marzena Wróbel - Pietrzak powitały gości. Zaszczycili naszą akademię swoją obecnością: Wójt Gminy Bodzanów p. G. Pietrzak, Sekretarz Gminy Bodzanów p. I. Rakowska, Radni Gminy Bodzanów - p. T. Wyrębkowska, p. J. Rakowski,    p. P. Jankowski, p. S. Bielski, p. P. Bogiel, Radni Powiatu Płockiego - p. J. Dorobek, p. A. Kuliński, Dyrektor
Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bodzanowie p. R. Kwiatkowski, dziekan ksiądz kanonik S. Dziekan, Dyrektor DPS "Nad Jarem" p. A. Ziółkowska, kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Miszewie p. Jarosław Lipczyński, wieloletni Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowym Miszewie p. G. Więckowska, Członkowie Koła Emerytów i Rencistów w Nowym Miszewie na czele z panią prezes J. Borowską, właściciele "Galerii we Młynie" w Gąsewie państwo D. i S. Pęcherzewsy oraz reżyser Tadeusz Bystram.

      11 listopada 1918 roku Polska po 123 latach oswobodziła się z więzów niewoli i osiągnęła wolność.
Pragnęliśmy uczcić ten dzień refleksją nad historią i współczesnością naszej Ojczyzny, inaczej niż zwykle przyjrzeć się Polsce, posłuchać polskich wierszy i pieśni patriotycznych, w których jak w lustrze odbiły się losy polskiego narodu.

 

 
Uczennice dekorują gości kotylionami wykonanymi przez p. Justynę Dyrda.
   
   
Na akademię przybyli zaproszeni goście i mieszkańcy Miszewa.
   
   
 
Dyrektorzy szkół p. Jadwiga Terebińska i p. Marzena Wróbel - Pietrzak rozpoczęły wieczornicę "Do Ciebie, Polsko".
   
   
Gdy sytuacja tego wymaga to "jesteśmy zwarci i gotowi" - uczniowie szkoły podstawowej.
   
   
Mali aktorzy - naszą wizytówką jest radość w oczach i spontaniczność.
   
   
Potrafimy być też poważni i zadumani.
   
   
   
"Mazurek Dąbrowskiego" w wykonaniu uczniów. "Białe róże"
   
 
Wolność jest największą wartością śpiewali uczniowie.
 
   
   
Pieśni Legionowe w wykonaniu chóru szkolnego oraz solistów wzruszyły wielu słuchaczy.
   
   
   
 
Scena III rozbioru Polski dokonana przez trzy mocarstwa Rosję, Prusy i Austrię.
   
   
   
Krakowiak w wykonaniu uczniów szkoły podstawowej wzbudził wiele emocji.
   
   
   
   
   
   
Polonez zaprezentowany przez uczniów gimnazjum  długo był oklaskiwany przez publiczność.
   
 
 
Przed projekcją filmów "Barykada" i Album Płocki" reżyser p. Tadeusz Bystram
opowiedział o swojej twórczości.
 
   
Na zakończenie akademii przygotowano dla gości staropolski poczęstunek.
   
 
 
Pamiątkowe wpisy do albumu.
   
 
Pani Jadwiga Terebińska i Pani Marzena Wróbel - Pietrzak pomysłodawczynie wieczornicy.
Dziękujemy za pomysł i wspaniałą realizację!