UROCZYSTOŚCI SZKOLNE28 CZERWCA - ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2012/2013

 

Zakończył się rok szkolny 2012/2013. Tradycyjnie całoroczną pracę podsumowujemy na uroczystości zakończenia roku szkolnego. Pani Dyrektor Jadwiga Terebińska w swoim przemówieniu gratulowała uczniom otrzymania promocji do następnej klasy. Dziękowała za ich wysiłek włożony w szkolną naukę. Tym, którzy kończyli edukację w murach naszej szkoły Pani Dyrektor życzyła sukcesów w kolejnym etapie kształcenia. Nauczycielom dziękowała za wkład w wychowanie i edukację podopiecznych. Swoje wyrazy uznania skierowała również do Rodziców, którzy w minionym roku stali się integralną, nierozłączną częścią życia naszej placówki.
Pani dyrektor wręczyła nagrody książkowe uczniom wyróżniającym się w nauce, osiągającym sukcesy w konkursach, a także rodzicom, którzy aktywnie uczestniczą w życiu szkoły i zawsze służą pomocą.

Na zakończenie odbyły się spotkania z wychowawcami, którzy przypomnieli o zachowaniu bezpieczeństwa w czasie wolnym i życzyli wszystkim udanych wakacji.