UROCZYSTOŚCI SZKOLNE15 PAŹDZIERNIKA - DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
 

      15 października uczciliśmy w naszej szkole Dzień  Edukacji Narodowej. Podczas akademii uczniowie z koła teatralnego „Skrzat” w humorystyczny sposób zaprezentowali program artystyczny, w którym odtworzyli - słowem, gestem i piosenką - klimat szkolnego  życia.  Przedstawienie wypadło znakomicie. Zachwyt budziły nie tylko słowa wypowiadane przez uczniów, ale przede wszystkim swoboda, z jaką poruszali się po scenie, jak również wspaniale dobrana oprawa muzyczna. Występ dzieci przygotowali: p. H. Maliszewska, p. D. Tumalska i p. P. Bogiel.
      Program artystyczny w wykonaniu uczniów naszej szkoły stanowił niewątpliwie najpiękniejszy bukiet życzeń dla Nauczycieli, Pracowników Administracji i Obsługi, a gromkie brawa były dowodem uznania za piękny występ.

      Swoją obecnością zaszczycili nas nauczyciele emeryci – p. G. Więckowska, p. J. Borowska, p. S. Szafaryn oraz przedstawiciele Rady Rodziców p. W. Włodarczyk i J. Dyrda. Rodzice w pięknych słowach podziękowali wszystkim nauczycielom  za  trud wychowywania i kształcenia ich dzieci. Do życzeń dołączyli kwiaty. Także przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego „słodkim prezentem” wyrazili swoją uczniowską wdzięczność.

     Na zakończenie głos zabrała Dyrektor Szkoły - pani Jadwiga Terebińska, która podziękowała za pracę wszystkim pracownikom szkoły.

       Dzień Edukacji Narodowej zakończył się spotkaniem przy kawie wszystkich zaproszonych gości, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi. Były rozmowy, wspomnienia, miłe słowa.