UROCZYSTOŚCI SZKOLNE5 PAŹDZIERNIKA - WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
 

23 września 2011 r. w naszej szkole rozpoczęła się kampania wyborcza dotycząca wyborów Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Spośród uczniów klas IV-VI zarejestrowało się 8 kandydatek, które otrzymały poparcie w swoich klasach. Kandydatki przy wsparciu kolegów i koleżanek prowadziły kampanię wyborczą, przygotowały plakaty, ulotki, zaprezentowały swoje programy wyborcze podczas dyskoteki z okazji Dnia Chłopaka.

Edyta Krakowska kl. IVa, Marta Żurawska kl. IVa, Justyna Leśkiewicz kl. IVb,
Natalia Pietrzak kl. V, Daria Różycka kl. V, Aleksandra Grudna  kl. VI, Klaudia Lewandowska kl. VI, Natalia Rosiak kl. VI
 
 

Trwająca 2 tygodnie kampania wyborcza zakończyła się 4 października. Do dnia wyborów panowała cisza wyborcza. Powołana została komisja wyborcza: p. P. Bogiel (przewodniczący), P. Koper kl. IVa, A. Kacprzak kl. IVb,  A. Zarembska
kl. V i W. Cisowska kl. VI.

 

5 października w lokalu wyborczym zorganizowanym w sali gimnastycznej odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Były to demokratyczne wybory, w których cała społeczność uczniowska szkoły mogła wybierać spośród 8 kandydatek przewodniczącą SU, zastępcę i sekretarza. Każdy uczeń oddał swój głos na karcie wyborczej.

   
 
   
   
Po godzinie głosowania nastąpiło otwarcie urny i liczenie głosów. Spośród 125 oddanych głosów wszystkie były ważne.
   

                                                             Wyniki uzyskane przez kandydatki:

1.     Natalia Pietrzak -  39 głosów (przewodnicząca)

2.     Marta Żurawska  - 31 głosów (zastępca)

3.     Natalia Rosiak - 23 głosy (sekretarz)