UROCZYSTOŚCI SZKOLNE


 


"NIECH ŻYJE BAL..." to słowa, które towarzyszyły naszym szóstoklasistom podczas ich pierwszego balu kończącego naukę w szkole podstawowej.

 Jeszcze tylko ostatnie pamiątkowe zdjęcie klasowe i rozdział zatytułowany
"Szkoła Podstawowa" zostaje zamknięty.
 

   
   
   
   
   
   
   
   
Nie mówimy Wam żegnajcie, mówimy:  Do zobaczenia!!!