UROCZYSTOŚCI SZKOLNE22 CZERWCA - UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2010/2011

 

      22 czerwca 2011 r. zarówno uczniowie, rodzice, a także nauczyciele i pracownicy obsługi spotkali się, by pożegnać  rok szkolny 2010/2011. Na początek wystąpili szóstoklasiści, którzy podziękowali swoim wychowawcom i nauczycielom za  trud włożony w ich wychowanie i nauczanie.
      Piątoklasiści złożyli gratulacje  i życzenia o rok starszym kolegom i koleżankom: „
Gratulujemy Wam ukończenia szkoły podstawowej. Dziś kończy się pewien etap Waszego życia, czeka Was nowa szkoła, nowi nauczyciele i koledzy. Życzymy Wam, by każda nowo zawarta przyjaźń okazała się szczera i wierna, a nowi nauczyciele, tak jak i nasi, niech będą dla Was wyrozumiali”.
   
 Po części artystycznej pani dyrektor wręczyła uczniom
 nagrody, wyróżnienia za szczególne osiągnięcia w nauce, 100 % frekwencję oraz za reprezentowanie szkoły w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych.
    
 Zostały również wręczone stypendia dla najlepszych uczennic Natalii Pietrzak kl. IV – najwyższa średnia ocen w szkole 5,2 oraz podwójne stypendium dla Luizy Głowackiej kl. VIb - najwyższa średnia ocen 5,2 oraz najwyższy wynik z egzaminu szóstoklasisty. Gratulujemy!!!
  
Również rodzice najlepszych uczniów i ci, którzy aktywnie angażowali się w życie Szkoły  zostali uhonorowani pamiątkowymi dyplomami uznania. Pani Dyrektor bardzo serdecznie podziękowała  rodzicom za trud, cierpliwość i dobre wychowanie swoich pociech. To przecież dzięki nim uczniowie naszej szkoły osiągnęli tak dobre wyniki w nauce.

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Na zakończenie zaśpiewał M. Raciński z kl. I i zatańczył zespół taneczny w stylu country.