UROCZYSTOŚCI SZKOLNE10 CZERWCA - EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ

Umiejętności sprawnego poruszania się na rowerze, a przede wszystkim znajomość przepisów ruchu drogowego
były dzisiejszego dnia sprawdzane wśród uczniów klasy IV przez przedstawicieli
Miejskiej Komendy Ruchu Drogowego w Płocku.