RADA RODZICÓW

ROK SZKOLNY 2017/2018


   
PRZEWODNICZˇCA -

         Aneta Szymańska

ZASTĘPCA -

Monika Grabarczyk

SEKRETARZ -

Małgorzata Toczka

SKARBNIK -

Barbara Jachura


 
RADA ODDZIAŁOWA

RADA RODZICÓW

 
ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY A

       
        Jakub Fabisiak

Sylwia Grzegrzóła

       
        Kamila Adamczyk

 
ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY B

      
       Łucja Karczmarczyk

Malwina Kulińska

      
       Jolanta Adamowicz


KLASA I A
      
       Paweł Dybiec
 

 Monika Górniak

       Magdalena Chmielewska
 

KLASA I B

       Agnieszka Mrowicka
 

Iwona Szypszak

       Agnieszka Zielińska

KLASA II
      
       Agnieszka Wi¶niewska
 

Agnieszka Zygmuntowicz
       Iwona Bombała
 

KLASA III a
      
       Emilia Grabowska
 

    
     
Małgorzata Toczka    
          

       Olga Krajewska
 
KLASA III b
     
     Anna Fabisiak
 


Monika Grabarczyk
 

     Anna Tokarska

 
KLASA IV a

     
      Wioleta Malinowska
 

    
 
Dariusz Durczyk
        

      Lena Szypszak

 
KLASA IV b

      
       Magdalena Samson

     
  
Aneta Szymańska
          

       
       Marta Bombała/Alina Bogiel


KLASA V

      
       Piotr Potyra

    
Barbara Jachura

      
       Katarzyna Wi¶niewska


KLASA VI

     
      Piotr Cegiełka

Katarzyna Kurczewska

     
      Beata Grzelak

 
KLASA VII a

       
       Agnieszka Niziałek


Martyna Ziółkowska

      
      Joanna Koperska/Iwona Kędra
 
 
KLASA VII b
        
       Marta Kusy

Wioletta Włodarczyk

        
      Monika Różańska