RADA PEDAGOGICZNA


   

   JADWIGA TEREBIŃSKA - dyrektor szkoły

   

PRZEDSZKOLE "TĘCZA"

Bombała Marta

Oziemkowska Ewa

Rosiak Joanna
 
Słomkowska Ewa

Warda Paulina
 

SZKOŁA PODSTAWOWA

    ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Belka Jolanta Agnieszka

Kułak Justyna
 

NAUCZANIE  ZINTEGROWANE 

Maliszewska Hanna - klasa I a

Kasprzycka Magdalena - klasa I b

Tomasik Grażyna - klasa II

Chojnacka Marta
- klasa III a

Tumalska Dorota - klasa III b

NAUCZYCIELE KLAS IV-VII

Paradowska Bogusława - język polski, wych. kl. IV a

JóĽwiak Iwona - matematyka, wych. kl. IV b

Petera  Magdalena - język angielski, wych. kl. V

Łagodzińska Jolanta - historia, przyroda, wychowanie do życia rodzinie, wych. kl. VI

Martynowska Małgorzata - plastyka, wychowanie fizyczne, wych. kl.VII a

Golatowska Elżbieta - zajęcia komputerowe, zajęcia techniczne, przyroda, wych. kl. VII b

Antczak Marzenna - religia

B±bała Iwona - matematyka

Bogiel Paweł -
muzyka

Cios Iwona - język polski

Chojnacka Marta - język niemiecki

Golat Marek - wychowanie fizyczne, zajęcia ¶wietlicowe, zajęcia sportowo - rekreacyjne, gimnastyka korekcyjna

Guzanek Monika - język angielski

Lejk - Klimczewska Anna -
zajęcia ¶wietlicowe

Sokolnicka Agnieszka -
biologia, geografia

Szumacher Ewa
- język polski

Więcek Grażyna - fizyka, chemia


Lasocka Małgorzata - pedagog

 Stefanicka Krystyna - logopeda

Zielonka Jolanta - nauczyciel bibliotekarz

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Pięta Aneta

Więckowska Bożena

¦migalska Anna

Rosiak Dariusz